522 Origin Connection Time-out


cloudflare-nginx
Personel Hareketliliği | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu – Erasmus
mecidiyeköy escort beşiktaş escort şişli escort beylikdüzü escort bayan

Ders Verme

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Faaliyet süresi seyahat hariç en az ardışık 2 işgünü ve en fazla 2 aydır. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).

Hareketlilikten yararlanacak personele; en fazla 4 günlük hibe ödemesi yapılır. 2016-2017 faaliyetleri için son hareketlilik günü 30 Eylül 2017’dir. Ders verme hareketliliklerinin bu günden önce sonlandırılmış olması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

Anlaşmalı Okullar:

Nicolaus Copernicus University – Toruno / Polonya – Cultural Heritage, Travel, Tourism and Leisure – 2 kişi / 5 gün

Hibe

2016-2017 eğitim- öğretim dönemi için ders verme hareketliliğinde, anlaşmalar çerçevesinde 1 personelimize hibe imkanı sağlanacaktır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe, masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil, katkı niteliğindedir. Günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır ve Avro cinsinden ödenir. Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme belirlenen toplam hibenin %70’i oranında olur. Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler ve AB anketi ile birlikte değerlendirilerek %30’luk ikinci ödeme miktarı belirlenir.

Ülke Grupları Ülke Günlük Hibe

Miktarları (€)

Grup A Danimarka, Hollanda, İrlanda, İngiltere, İsveç 144
Grup B Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, İsviçre, İtalya, İzlanda, Lihtenşayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan, Türkiye 126
Grup C Almanya, İspanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Makedonya 108
Grup D Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90


Seyahat gideri

Personelin seyahat masrafları, faaliyeti gerçekleştireceği şehrin mesafesi dikkate alınarak hesaplanmakta olup; masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil bir katkı niteliğindedir. Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz. Kişi bu giderlerini kendisine verilen günlük/haftalık hibeden karşılamak durumundadır.

Seyahat Mesafesi (km) Miktar (€)
100 – 499 180
500 – 1999 275
2000 – 2999 360
3000 – 3999 530
4000 – 7999 820
8000 ve üzeri 1100

Mesafe hesaplayıcı için; Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  web adresi kullanılmaktadır.

Başvuru:

Başvuru aşamasında teslim edilecek belgeler:

1-     Başvuru formu (Başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınıp imzalanmış olmalıdır)

2–     Davet Mektubu/Kabul Mektubu (Gidilecek kurum/işletmeden alınmış davet mektubu)

3–   Mobility Agreement for Training (İlgili form Uluslararası İlişkiler Biriminden alınabilir) Formun, başvuruda bulunacak personel tarafından doldurularak imzalanması gerekmektedir. Gidilecek kurumun imzası başvuru aşamasında istenmemektedir.

Süreç:

Yapılan başvurular incelenerek değişimden yararlanacak personel Uygulama El Kitabında belirtilen öncelikler ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

Seçim sırasında, daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce eğitim alma hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce eğitim alma hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara, gazi personele yahut şehit/gazi yakını personele öncelik verilecektir.  Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda Koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, yukarıdaki öncelik ve şartları sağlayan personel ile yapacağı mülakat sonucunda hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

Dileyen personel hibe almaksızın hareketlilik gerçekleştirebilir. Ayrıca hareketliliğe hak kazanmış personelin hareketliliğini gerçekleştirmekten vazgeçmesi durumunda bir sonraki hareketlilik başvurusunda değerlendirme puanından 10 puan kesinti yapılacaktır.

Seçim Sonrası:

1- Bilgi Formu (Web sayfamızda yer alan form doldurularak teslim edilmelidir),

2- Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Müdürlük onayına sunulmalı ve kararı alınmalıdır.),

3- Hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. İş Bankası şubesinden Avro hesabı açtırılmalıdır.), Uçak/Otobüs Biletleri,

4- Hibe Sözleşmesi (UİB tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.)

Seyahat belgelerinin (bilet/e-bilet/fatura vb.) ve Hibe Sözleşmesinin, faaliyet başlamadan 1 hafta  öncesinde UİB’ne teslim edilmesi gerekmektedir

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından öğretim elemanlarımıza toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %70’i tutarında ödeme yapılmaktadır.

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, UİB’ne teslim edilmesi gerekmektedir:

1- Final Rapor Formu

2- Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)

3- Uçuş Kartları 

4- Pasaport (giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak UİB’ne iletilmesinden sonra hibenin kalan %30’u ödenmektedir. 

Eğitim Alma 

Türkiye’de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine, farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermek amacıyla yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna veya yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesini sağlayan faaliyet alanıdır.

Eğitim alma faaliyetinde eğitim alınacak yükseköğretim kurumu ya da işletme ile ikili anlaşma yapılmış olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Konferans katılımları faaliyet kapsamında değerlendirilememektedir.

Faaliyet süresi en az 2 gündür. Hareketlilikten yararlanacak personele; en fazla 4 günlük hibe ödemesi yapılır.

Başvuru:

Başvurular, her akademik yıl için belirlenen ve ilan edilen tarihlerde alınmaktadır.

Başvuru aşamasında teslim edilecek belgeler:

Başvuru formu (Online başvuru formu indirilip doldurulduktan sonra çıktısı alınıp imzalanmış olmalıdır)

Davet Mektubu/Kabul Mektubu (Gidilecek kurum/işletmeden alınmış davet mektubu)

Mobility Agreement for Training (İlgili form, Uluslararası İlişkiler ofisinden edinilebilir) Formun, başvuruda bulunacak personel tarafından doldurularak imzalanması yeterlidir. Gidilecek kurumun imzası başvuru aşamasında istenmemektedir.

Süreç:

Yapılan başvurular incelenerek değişimden yararlanacak personel Uygulama El Kitabında belirtilen öncelikler ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

Seçim sırasında, daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış personele, idari personele, daha önce eğitim alma hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce eğitim alma hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.  Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda Koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, yukarıdaki öncelik ve şartları sağlayan personel ile yapacağı mülakat sonucunda hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

Dileyen personel hibe almaksızın hareketlilik gerçekleştirebilir. Ayrıca hareketliliğe hak kazanmış personelin hareketliliğini gerçekleştirmekten vazgeçmesi durumunda bir sonraki hareketlilik başvurusunda değerlendirme puanından 10 puan kesinti yapılacaktır.

Başvuru sonuçlarının ilanından sonra hareketlilikten yararlanacak personelimiz, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması sürecini sırasıyla takip etmelidir:

1-     Bilgi Formu (Web sayfamızda yer alan form, elektronik ortamda doldurulup Uluslararası İlişkiler Birimi’ne gönderilmelidir)

2–     Mobility Agreement for Training (Başvuru aşamasında teslim edilmiş olan form, gidilecek kuruma imzalatılmalıdır.) 

3-     Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Müdürlük  onayına sunulmalı ve kararı alınmalıdır.)

4-      Hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. İş Bankası Ataşehir şubesinden Avro hesabı açtırılmalıdır.)

5-      Hibe Sözleşmesi (Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.)

İlgili belgelerin, faaliyet başlamadan en az 15 gün öncesinde UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından personelimize toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %70’i tutarında ödeme yapılmaktadır.

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir:

1-      Personel Nihai Raporu (Faaliyet sonunda e-posta adresinize iletilecek olan çevirim içi AB Anketi (EU Survey) doldurulmalıdır.)

2-      Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)

3-      Uçuş Kartları

4-      Pasaport (kişisel bilgiler ve giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak UİB’ye teslim edilmesinin ardından toplam hibenin kalan %30’u ödenmektedir.

bodrum escort