Erasmus+ Başvuruları her yıl belirli dönemlerde Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yayınlanan ilanlar ile duyurulur. Başvuru kriterlerini karşılayan öğrenci ve personel bu ilanların başvuru süreleri içerisinde belirtilen evraklar ile başvuru gerçekleştirir.

Başvurular Türkiye Ulusal Ajansının her başvuru dönemi için yayınladığı Uygulama El Kitabı‘ndaki esaslar doğrultusunda alınır, değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Erasmus Programı Yönergesi