5 KASIM 2019– 13 ARALIK 2019

Staj bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Staj Hareketliliğinde gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili anlaşma yapılması gerekli değildir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut öğretim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir:

– AB kurumları ve AB ajansları

– AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

– Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

Öğrencinin staj hareketliliği için faaliyet süresi en az 2 – en çok 12  aydır.

BAŞVURU VE KOŞULLARI

  1. Öğrencinin MYO bünyesinde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
  2. Akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir. (Not ortalamasının tespitinde öğrencinin en son almış olduğu transkript kullanılır.)
  3. Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler deErasmusStaj Hareketliliğine başvurabilirler. (Mezun olmadan önce başvurup hak kazanmış öğrenciler mezuniyet sonrası Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyeti gerçekleştirebilirler. Ancak bu süre içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)

BAŞVURU BELGELERİ

  1. Davet Mektubu: Staj yapılmak istenen kurumdan alınan ve staj tarihlerini içeren kabul/davet mektubu.
  2. Ön Başvuru Formu (adiguzel.edu.tr adresinden indirilip doldurulabilir.)
  3. Transkript (Güncel Not Dökümü): Öğrenci İşlerinden alınacaktır.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Açıklanacak olan gün ve saatte gerçekleşecektir.

BAŞVURU BELGELERİ İLE ÖĞRENCİLER 5 KASIM 2019 – 13 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİNE (NUR ÜÇER) VEYA ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ OFİSİNE (ECE ULUSER YEGÜL) BAŞVURUDA BULUNMALIDIRLAR.

DEĞERLENDİRME

  1. Başarı puanı;  Akademik Not Ortalaması (% 50) + Yabancı Dil Puanı (% 50) şeklinde hesaplanmaktadır. (Yabancı Dil için geçerli sınav sonucu bulunmayan öğrenciler Yüksekokulumuz tarafından düzenlenecek yabancı dil sınavına katılacaklardır. Yabancı dil sınavı eşdeğerlilik tablolarımıza Faydalı Bağlantılar bölümümüzden ulaşabilirsiniz.)
  2. Daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için “10 puan” düşürülmektedir.
  3. Değerlendirmeler, tahsis edilen tahmini kontenjanlar çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen seçim ölçütlerine göre yapılacaktır. Ayrıca, sunulan davet mektuplarının içeriğine bakılarak, staj faaliyetinin yararlanıcı adayının akademik alanıyla uygunluğu kontrol edilecektir.

HİBE

Staj (yerleştirme) hareketliliği için belirlenen aylık hibe tutarları gidilecek ülkenin yaşam standartlarına göre belirlenmiştir. Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır.

Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler 2 ay için hibelendirileceklerdir. Öğrenci dilerse, 2 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz olarak devam ettirebilir.

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 400


Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiçbir hibe ödemesi 
yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

KONTENJAN

2019-2020 Akademik Yılı Staj Hareketliliği için yapılan başvurular, değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilecek ve sıralamaya göre mümkün olduğunca çok öğrenci staj hareketliliğinden faydalandırılacaktır.

FERAGAT

Seçimlere yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanmasını takiben bir hafta içerisinde yapılacaktır. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca seçilen adayların faaliyete katılmaktan feragat etmeleri haline, bunu itiraz haftası içerisinde Uluslararası İlişkiler Birimimize bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, aynı adayın müteakip Erasmus+ başvurularında toplam puanlarından 10 puan eksiltme uygulanacaktır.

Başvuru ve Ayrıntılı Bilgi:

Uluslararası İlişkiler Birimi (Nur Üçer)

Öğretim Görevlileri Ofisi (Ece Uluser Yegül)

erasmus@adiguzel.edu.tr

https://erasmus.adiguzel.edu.tr