Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action),  ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
Özel Eylem1: Jean Monnet Programı
Özel Eylem2: Spor Destekleri

bedava bonus