Staj (yerleştirme) bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  Öğrencinin faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredirStaj (yerleştirme) hareketliliği için belirlenen aylık hibe tutarları gidilecek ülkenin yaşam standartlarına göre belirlenmiştir

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Yerleştirme (Staj) Hareketliliği’nde gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili anlaşma yapılması gerekli değildir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut öğretim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir:

-AB kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

BAŞVURU VE KOŞULLARI

Başvurular her akademik yıl için alınmakta olup, başvuru tarihleri ilgili akademik yılın ilanında belirtilmektedir.

Öğrencinin yüksekokul bünyesinde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

 1. Akademik not ortalamasının 2.20/4.00 olması gerekmektedir.
 2. Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetinden yararlanabilmektedir. Ancak bu öğrencilerin, başvurularını mezun olmadan önce yapmaları gerekmektedir.
 3. Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli Erasmus+ öğrencisi olabilir.

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Davet Mektubu: Staj yapılmak istenen kurumdan alınan ve staj tarihlerini içeren kabul/davet mektubu.
 2. Ön Başvuru Formu: Online olarak indirilip doldurulacak olup, ilgili tarihlerde web sayfamızın “online başvuru” bağlantısında aktif olacaktır.
 3. Transkript (Güncel Not Dökümü): Öğrenci İşleri nden alınacaktır.
 4. 1 adet vesikalık fotoğraf

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Eramus yabancı dil sınav sonuç notu yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir

DEĞERLENDİRME

 1. Başarı puanı;  Akademik Not Ortalaması (% 55) + Yabancı Dil Puanı (% 45) şeklinde hesaplanmaktadır.
 2. Yabancı dil seviyesi en az 50/100 olan öğrenciler için yerleştirme yapılmaktadır. (Öğrencinin yabancı dil düzeyini belirlemek üzere Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan yazılı dil sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan veya TOEFL IBT‘den 50, TOEFL CBT’den 130 puan alması gerekmektedir. (Diğer yabancı dil sınav belgeleri için YÖK Dil Eşdeğerlikleri Tablosu kullanılır). Ataşehir Adıgüzel Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınav altı (6) ay, diğer sınav sonuçları iki (2) yıl geçerlidir.
 3. Daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için “10 puan” düşürülmektedir.
 4. Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir.  

HİBE

Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır.

Hibeli olarak desteklenecek staj süresi en az 2 aydır. Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin staj hareketliliğinden antalya escort bayanyararlanmasını sağlamak üzere, hibe alınarak yapılabilecek azami staj süresi 2 ay ile sınırlandırılmıştır.  Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda isteyen öğrenciler, hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler.

KONTENJAN

Staj Hareketliliği için Yüksekokulumuza tahsis edilecek hibe miktarına göre toplam kontenjan belirlenir. Bu kontenjan her dönem ilanı içerisinde açıklanır.  

GİTMEDEN ÖNCE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİNE TESLİM EDİLECEK BELGELER:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Staj Anlaşması-Learning Agreement for Traineeships (Uluslararası İlişkiler Biriminden alınacaktır)
 3. Pasaport Fotokopisi: Erasmus Öğrencileri, pasaport için sadece defter parası ödemekle yükümlüdürler. Harçsız öğrenci pasaportu çıkartmak için gerekli olan yazıyı birimimizden alabilirsiniz. Pasaport fotokopisi başvuru belgeleri ile birlikte birimimize verilmelidir.
 4. Sağlık Sigortası: Sağlık, kaza ve mesuliyet (sorumluluk) sigortası yaptırılması zorunludur. Sigorta, staj yapılacağı ülkede kullanılabilecek ve hareketlilik süresini kapsayacak şekilde uluslararası geçerliliği olan bir sigorta şirketi aracılığı ile yaptırılmalıdır. Poliçenin ayakta ve yatarak tedaviyi ve tüm nakilleri kapsamalıdır. İstenilen teminat miktarı her ülkede farklı olabileceği için vize işlemleri sırasında ilgili ülkenin şartları mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca poliçenin fotokopisi Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilecektir.
 5. Hesap Cüzdanı Fotokopisi:T.C. İş Bankası Ataşehir şubesinde avro hesabı açtırılıp, hesap cüzdan fotokopisi birimimize verilecektir.
 6. Vize Fotokopisi:Vize aldıktan sonra, pasaportta vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisi birimimize verilecektir.
 7. Sözleşme: Birimimiz tarafından hazırlanacak sözleşme gitmeden önce mutlaka imzalanıp, bir kopyası öğrenciye verilip, bir kopyası öğrenci dosyasında kalacaktır.
 8. OLS (Online Linguistic Support-Online Dil Desteği) Sınavı:2014-2015 akademik yılından itibaren Erasmus+ öğrencilerin hareketlilik öncesi almaları zorunlu olan bir sınavdır. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bu sınav, komisyonun belirlediği 6 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Hollandaca) yapılmaktadır Yüksekokulumuz tarafından kesin olarak hareketliliğe katılacak öğrencilere bu lisanslar dağıtılacak olup, başkası tarafından kullanılamayacaktır.

Lisans dağıtımı Birimimiz tarafından işlemlerini tamamlayan öğrenciler için yapılmaktadır. Öğrencinin e-posta adreslerine lisans tanımlaması yapıldıktan sonra sistem tarafından sınav ile ilgili bir bilgilendirme maili gönderilecektir. Sınavın birimimiz tarafından sisteme tanımlanan son tarihe kadar yapılmış olması gerekmektedir. Sınav sadece seviye tespitine yönelik olup, hareketliliğe katılmanıza engel olmayacaktır. Sınavın hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılması ile  öğrencinin dil becerisindeki gelişmenin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Sınavda alınan sonucu sadece öğrenci ve gönderen kurum görebilmektedir. Sınav sonucundan misafir olacağınız kurumun bilgisi olmayacaktır. Sınava başlamadan önce sisteme girmeniz gereken bilgilerden birisi Erasmus+ faaliyetinin başlama ve bitiş tarihidir. Dönüşte almanız gereken 2.sınav belirttiğiniz bitiş tarihinden sonra alınacaktır ve bu sınavı almadan kalan hibe ödemesi yapılmayacaktır.

Sınav sonucuna göre B1 ve altında olan öğrencilere sistem tarafından otomatik olarak kurs tanımlaması yapılmaktadır. Bu kursu öğreniminiz süresince ücretsiz olarak online alabilirsiniz. B2 ve üstü alan öğrenciler isteğe bağlı olarak sınav dilinde veya belirtilen 6 dilden birinde kurs alabilir. İsteğe bağlı online kurs almak isteyen öğrencilerin, gerekli lisans tanımlamasının yapılabilmesi için bu taleplerini birimimize iletmeleri gerekmektedir.

Sınavı, bilgisayarınızda müsait olduğunuz zamanlarda aşama aşama alabileceksiniz. Seviyenize göre değişen soru zorluğu bulunmaktadır.  Yani her bir soru için verdiğiniz cevaba bağlı olarak sonraki soru sorulacaktır. Sınavda vereceğiniz cevaplar sizin gerçek seviyenizi belirleyeceği için eğitim de bu seviyeye göre başlayacaktır. Bu nedenle vereceğiniz cevapların size ait olması alacağınız eğitim için önemlidir.).

Hareketlilik öncesinde sınavı tamamlamayan öğrenci kesinlikle hareketlilikten faydalanamaz. 

DÖNDÜKTEN SONRA BİRİMİMİZE TESLİM EDİLECEK BELGELER:

Aşağıdaki belirtilen belgeler, döndükten sonra en geç  1 ay içerisinde Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir.

 1. Katılım Belgesi (Certificate of Attendance):Staj yaptığınız kurum tarafından verilmektedir. Bu belgenin orijinalinin sizde de bulunmasını istiyorsanız, karşı kurumdan bu belgeyi iki nüsha olarak hazırlamasını isteyiniz. Kurum tarafından verilmezse “faydalı bağlantılar”sayfamızda bulunan belgeyi kullanabilirsiniz.
 2. Pasaport Fotokopisi:Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfa/sayfaların fotokopisi katılım sertifikası ile birlikte hibe hesaplamasında kullanılacaktır. Döndükten sonra pasaportunuz fotokopisi birimimiz tarafından alınır.
 3. LA After Mobility Formu (Faydalı Bağlantılar kısmından bu formu indirebilirsiniz)
 4. OLS: Gitmeden önce almış olduğunuz OLS sınavını döndükten sonra da almanız gerekiyor. İlk sınav sırasında sisteme yazdığınız hareketlilik tarihinin bitişinden sonra bu sınavı almanız için sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirileceksiniz.
 5. Nihai Rapor Formu: Faaliyet dönemini tamamladığınızda, Erasmus+ faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmelerinizi içeren belgedir. 2014-2015 yılından itibaren online olarak alınmaktadır. Tüm belgelerini Uluslararası İlişkiler Birimine teslim eden öğrencilerin faaliyet bilgileri birimimiz tarafından sisteme yüklenir. Sistem tarafından raporla ilgili bilgilendirme maili otomatik olarak e-posta adresinize gönderilmektedir. Raporu online olarak doldurulup, sistemde onaylamanız gerekiyor. Raporu bir kerede doldurmak zorunda değilsiniz. “Save” ile kaydedip daha sonra devam edebilirsiniz. Raporu tamamladıktan sonra “Submit” yaparak sisteme yükleyin. Sisteme yüklenen raporun cevaplarında değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle resmi belgelerle ilgili emin olmadığınız soruların cevaplarını birimimize sorabilirsiniz. Rapor Avrupa Birliği tarafından değerlendirildiği için yanlış bilgi vermemeye dikkat ediniz

Tüm belgelerini tamamlayan öğrencilerin kalan hibe miktarları hesaplarına aktarılır. Hareketlilik sonrasında OLS sınavı almayan ve nihai raporunu doldurmayan öğrencinin kalan hibesi kesinlikle ödenmez.