Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi ve Yükseköğretim Kurumunun Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan kurumlarası anlaşmalar çerçevesinde (açık kontenjanlar dahilinde) gerçekleştirilir.

Öğrenim hareketliliği faaliyeti, Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı (TC vatandaşı olan ve olmayan) bir öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsar.

Erasmus+ faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin; ilan panolarında, Yüksekokulumuz web sayfasında, sosyal medya hesaplarında belirtilen tarihlerde Uluslararası İlişkiler Birimine başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Her akademik yılı için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Genel esaslar :

  1. Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması & mezuniyet öncesi en az 30 AKTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması,
  2. Genel not ortalaması (GNO)’nın en az 2.20/4.00 olması Not:  Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECTS (AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir

BAŞVURU BELGELERİ

  1. Ön Başvuru Formu: Online olarak indirilerek doldurulacak olup, ilgili tarihlerde web sayfamızın “online başvuru” bağlantısında aktif olacaktır. Başvuru sırasında tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi)
  2. Transkript (Güncel Not Dökümü): Öğrenci İşlerinden İngilizce transkript alınacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme; Yabancı Dil Sınav notu ve transkriptte belirtilen GNO esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılır.

Başarı Notu = GNO x 0,50 +  Yabancı Dil Puanı x 0,50

Yabancı Dil Puanı: Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır. Sınav Sonuç Notu yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir.

Sınava katılamayacak olanlardan, tercih edilen kurumun eğitim dili için ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği olan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınav sonuç belgesi veya ÖSYM tarafından YDS sınavına eşdeğer tutulan ve uluslararası geçerliliği olan dil belgesi kabul edilmektedir.

Öğrenciler, tercih ettikleri kurum/kurumların eğitim dilini/dillerini dikkate alarak yabancı dil sınavına/sınavlarına girmek veya belge sunmak zorundadırlar. İlgili eğitim dilinde (Almanca ve Fransızca hariç) ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği sağlanan bir belge sunulamıyorsa,  İngilizce dil puanına göre yerleştirme yapılacaktır.

İlave olarak, Uygulama El Kitabı’nda açıklanan ilgili hususlar ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler de dikkate alınır. Yerleştirme sırasında daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından 10 puan düşürülecektir.

HİBE:

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %70″i gitmeden önce, son ödeme olarak da kalan hibe miktarı (öğrencinin başarı durumuna göre, kurum tarafından kesinti yapılması söz konusudur) dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları ile ilgili dosya “Faydalı Bağlantılar” sayfamızda bulunmaktadır.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, Yüksekokulumuza yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.

YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Öğrenci, başvuru formlarını hazırlanmadan önce gideceği üniversitenin web sayfası inceleyip, akademik takvim, ders programı, başvuru tarihleri, istenen belgeler… vb. konularda bilgi sahibi olmalıdır. Son başvuru tarihleri aynı zamanda web sayfamızın ikili anlaşmalar bağlantısında mevcut olup, güncel bilgiler için mutlaka üniversitenin sayfası incelenmeledir. Belgelerin zamanında teslim edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

[1] GİTMEDEN ÖNCE:

Bilgi Formu (Öğrenci bilgilerini içeren form birimimiz tarafından doldurulacaktır.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Taahhütname 

A- Başvuru Formları: 
Aşağıdaki belgeler başvuru için karşı üniversiteye gönderilmek üzere birimimize teslim edilecektir. Belgeler, her üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Formların elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir. Lütfen gideceğiniz üniversitenin formlarını kullanınız. Karşı üniversite tarafından sağlanmayan formlar için Uluslararası İlişkiler Birimimizden yardım alınız.

Tüm başvuru belgeleri, son başvuru tarihinden en az 10 gün önce Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir.

Başvuru Formu-Application Form: Misafir olacağınız üniversitenin web sayfasında bulunan veya e-maille size gönderilen Erasmus başvuru formudur. Bazı üniversiteler tarafından online olarak alınmaktadır.

Öğrenim Anlaşması-Learning Agreement: Misafir olacağınız üniversitede alacağınız dersleri ve kredilerini gösteren bu formu, gitmeden önce program başkanınıza danışarak hazırlamalısınız. Alınacak derslerin kredilerinin toplamının 30 ECTS olma zorunluluğu vardır. Formlar başvuru evrakları ile birlikte gönderilir.

Konaklama Formu (Accommodation Form): Konaklamanın misafir olacağınız üniversite tarafından sağlanması halinde size gönderilecektir.
Fotoğraf: Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde verilecektir.
Pasaport Fotokopisi:  Erasmus+ Öğrencileri, pasaport için sadece defter parası ödemekle yükümlüdürler. Harçsız öğrenci pasaportu çıkartmak için gerekli olan yazıyı birimimizden alabilirsiniz. Pasaport fotokopisi başvuru belgeleri ile birlikte birimimize verilmelidir.
Pasaportunuzun süresinin uzatılması gerekiyorsa, Emniyet Müdürlüğü, Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurunuz.
Özgeçmiş (CV): Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde hazırlanacaktır.
Niyet Mektubu (Motivation Letter, Letter of Intention..): Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde hazırlanacaktır.
Dil Belgesi: Misafir olacağınız üniversite tarafından istenilmesi halinde birimimiz tarafından verilecektir.
B- Kabul edildikten sonra: 

Kabul Belgesi Fotokopisi-Letter of Acceptance: Kabul belgesi, karşı üniversite tarafından başvuru formunda vermiş olduğunuz adrese veya birimimize gönderilmektedir. Her iki durumda da, belgenin orijinali öğrenciye, fotokopisi birimimize verilecektir.

Sağlık Sigortası: Sağlık sigortası yaptırılması zorunludur. Sigorta, eğitim alınacak ülkede kullanılabilecek ve hareketlilik süresini kapsayacak şekilde uluslararası geçerliliği olan bir sigorta şirketi aracılığı ile yaptırılmalıdır. Bazı sigortalar kalış süresini kapsamakla birlikte taahhütleri birbirini takip eden 90 veya 92 gün olmaktadır. Poliçelerinde bu tür bir ifade olan sigortalar kabul edilmemektedir. Poliçenin ayakta ve yatarak tedaviyi ve tüm nakilleri kapsamalıdır. İstenilen teminat miktarı her ülkede farklı olabileceği için vize işlemleri sırasında ilgili ülkenin şartları mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca poliçenin fotokopisi Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilecektir. SGK’lı olup da Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmış ülkelere gidecek öğrencilerin SGK dan ilgili formları almaları yeterli olacaktır.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerin Listesi İçin TIKLAYINIZ…

Gerekli Sosyal Yardım Hakkı Belgeleri (Formülerleri) Listesi İçin TIKLAYINIZ…

Hesap Cüzdanı Fotokopisi: T.C. İş Bankası Ataşehir şubesinde avro hesabı açtırılıp, hesap cüzdan fotokopisi birimimize verilecektir.

Vize Fotokopisi: Vize aldıktan sonra, pasaportta vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisi birimimize verilecektir.

Sözleşme:Birimimiz tarafından hazırlanacak sözleşme gitmeden önce mutlaka imzalanıp, bir kopyası öğrenciye verilip, bir kopyası öğrenci dosyasında kalacaktır.

OLS (Online Linguistic Support-Online Dil Desteği) Sınavı: 2014-2015 akademik yılından itibaren Erasmus+ öğrencilerin hareketlilik öncesi almaları zorunlu olan bir sınavdır. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bu sınav, komisyonun belirlediği 12 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca. Hollandaca, Lehçe, Çekce, Danimarkaca, Yunanca, Portekizce, İsveçce ) yapılacak olup, sadece eğitim alınacak dilden sınava girilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından sınav için her yükseköğretim kurumuna belirli sayıda lisans verilmektedir. Yüksekokulumuz tarafından kesin olarak hareketliliğe katılacak öğrencilere bu lisanslar dağıtılacak olup, başkası tarafından kullanılamayacaktır.

Lisans dağıtımı Birimimiz tarafından işlemlerini tamamlayan öğrenciler için yapılmaktadır. Öğrencinin e-posta adreslerine lisans tanımlaması yapıldıktan sonra sistem tarafından sınav ile ilgili bir bilgilendirme maili gönderilecektir. Sınavın birimimiz tarafından sisteme tanımlanan son tarihe kadar yapılmış olması gerekmektedir. Sınav sadece seviye tespitine yönelik olup, hareketliliğe katılmanıza engel olmayacaktır. Sınavın hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılması ile  öğrencinin dil becerisindeki gelişmenin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Sınavda alınan sonucu sadece öğrenci ve gönderen kurum görebilmektedir. Sınav sonucundan misafir olacağınız kurumun bilgisi olmayacaktır. Sınava başlamadan önce sisteme girmeniz gereken bilgilerden birisi Erasmus+ faaliyetinin başlama ve bitiş tarihidir. Dönüşte almanız gereken 2.sınav belirttiğiniz bitiş tarihinden sonra alınacaktır ve bu sınavı almadan kalan hibe ödemesi yapılmayacaktır. Bu nedenle hareketliliğin bitiş tarihini yazarken bu tarihin dönmeyi planladığınız tarih olmasına dikkat ediniz.

Sınav sonucuna göre B1 ve altında olan öğrencilere sistem tarafından otomatik olarak kurs tanımlaması yapılmaktadır. Bu kursu öğreniminiz süresince ücretsiz olarak online alabilirsiniz. B2 ve üstü alan öğrenciler isteğe bağlı olarak sınav dilinde veya belirtilen 6 dilden biri eğitim alacağı üniversitenin de dili ise bu dilde de kurs alabilir. İsteğe bağlı online kurs almak isteyen öğrencilerin, gerekli lisans tanımlamasının yapılabilmesi için bu taleplerini birimimize iletmeleri gerekmektedir.

Sınavı, bilgisayarınızda müsait olduğunuz zamanlarda aşama aşama alabileceksiniz. Seviyenize göre değişen soru zorluğu vardır. Yani her bir soru için verdiğiniz cevaba bağlı olarak sonraki soru sorulacaktır. Sınavda vereceğiniz cevaplar sizin gerçek seviyenizi belirleyeceği için eğitim de bu seviyeye göre başlayacaktır. Bu nedenle vereceğiniz cevapların size ait olması alacağınız eğitim için  önemlidir.(birimimizde bulanan 1 adet bilgisayarı mesai saatleri içerisinde kullanabilirsiniz). Hareketlilik öncesinde sınavı tamamlamayan öğrenci kesinlikle hareketlilikten faydalanamaz. 

 

[2] GİTTİKTEN SONRA:

Gittikten sonra varış teyidini sağlayan belge ilk bir hafta içinde birimimize e-posta ile gönderilecektir. Belgenin aslı gelirken getirilecektir. Bu belgeyi bulunduğunuz üniversiteden temin edebilirsiniz veya yoksa “Faydalı Bağlantılar” sayfamızda bulundan “Arrival Formu“nu kullanabilirsiniz.

Erasmus+ faaliyetinden yararlanan öğrenci, öğrenimine başlamadan önce hazırladığı öğrenim anlaşmasında her hangi bir değişiklik yapması durumunda, mutlaka bölüm koordinatörüne danışarak “Öğrenim Anlaşması Değişiklik Formunu (LA-during)” doldurulup, imzalı olarak e-maille erasmus@adiguzel.edu.tr adresine gönderilmelidir.
[3] DÖNÜŞTE:

Aşağıdaki belirtilen belgeler, döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir. Elden teslim edemeyecek olan öğrenciler, tüm belgelerin orjinallerini kargo ile birimimize göndermelidirler.

Dönüşte kesin hibe miktarı için, pasaport fotokopisindeki çıkış-giriş tarihleri de dikkate alınarak katılım belgesindeki tarihlere göre kalan hibe miktarı belirlenir. Detaylı bilgi için “Faydalı Bağlantılar” sayfamızda bulunan UYGULAMA EL KİTABINI inceleyiniz.

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance / Letter of Confirmation): Konuk olduğunuz üniversitede tarafından verilmektedir. Bu belgenin orijinalinin sizde de bulunmasını istiyorsanız, karşı üniversiteden bu belgeyi iki nüsha olarak hazırlamasını isteyiniz. Üniversite tarafından verilmezse “Faydalı Bağlantılar” sayfamızda bulunan belgeyi kullanabilirsiniz.

Transkript: Konuk olduğunuz üniversite tarafından verilmektedir. Üniversite bu belgeyi sizin aracılığınız ile veya posta ile birimimize iletebilir.

Pasaport Fotokopisi:Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfa/sayfaların fotokopisi katılım sertifikası ile birlikte hibe hesaplamasında kullanılacaktır. Döndükten sonra pasaportunuz fotokopisi birimimiz tarafından alınır. Şehir dışında olan öğrenciler pasaport fotokopisini “Faydalı Bağlantılar” sayfamızda bulunan örnekteki gibi hazırlayıp, kargo ile gönderebilirler.

LA After Mobility Formu: Döndükten sonra transkriptinize ve daha önceki LA formlarınıza göre “LA After Mobility” formunu hazırlayıp e-posta ile Uluslararası İlişkiler Birimine göndermeniz gerekiyor. İlgili belge “Faydalı Bağlantılar” sayfamızda mevcuttur.

OLS: Gitmeden önce almış olduğunuz OLS sınavını döndükten sonra da almanız gerekiyor. İlk sınav sırasında sisteme yazdığınız hareketlilik tarihinin bitişinden sonra bu sınavı almanız için sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirileceksiniz.

Nihai Rapor Formu: Faaliyet dönemini tamamladığınızda, Erasmus+ faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmelerinizi içeren belgedir. 2014-2015 yılından itibaren online olarak alınmaktadır. Tüm belgelerini UİB’ne teslim eden öğrencilerin faaliyet bilgileri birimimiz tarafından sisteme yüklenir. Sistem tarafından raporla ilgili bilgilendirme maili otomatik olarak e-posta adresinize gönderilmektedir. Raporu online olarak doldurulup, sistemde onaylamanız gerekiyor. Raporu bir kerede doldurmak zorunda değilsiniz. “Save” ile kaydedip daha sonra devam edebilirsiniz. Raporu tamamladıktan sonra “Submit” yaparak sisteme yükleyin. Sisteme yüklenen raporun cevaplarında değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle resmi belgelerle ilgili emin olmadığınız soruların cevaplarını birimimize sorabilirsiniz (özellikle derslerin denkliği ve tanınması ile ilgili sorular bazen net olarak anlaşılmadığından yanlış cevaplar verilebilmektedir). Rapor Avrupa Birliği tarafından değerlendirildiği için yanlış bilgi vermemeye dikkat edin, lütfen.

Ek Sözleşme (gerekiyorsa): Gitmeden önce kabul mektuplarınızda veya eğitim alacağınız üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlere göre tahmini hibe hesabı yapılır ve hareketlilik öncesi imzalanan sözleşme bu doğrultuda hazırlanır. Döndükten sonra kesin olarak hesaplanan hareketlilik tarihi ilk sözleşmede belirtilen süreden fazla ise son ödemeden önce birimimiz tarafından hazırlanacak olan ek sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.

Tüm belgelerini tamamlayan öğrencilerin kalan hibe miktarları hesaplarına aktarılır. Hareketlilik sonrasında OLS sınavı almayan ve nihai raporunu doldurmayan öğrencinin kalan hibesi kesinlikle ödenmez. 

Geri Bildirim FormuKonuk olduğunuz Üniversiteye gidiş aşamasında ve oradaki öğreniminiz esnasında yaşadığınız deneyimleri ve değerlendirmelerinizi içeren (pasaport, vize, seyahat, kalacak yer vb.) bir formdur. Bu form bir sonraki öğrenim dönemlerinde yurtdışına gidecek öğrencilere yardımcı olması açısından önem arz etmektedir. E-posta ile erasmus@adiguzel.edu.tr adresine gönderilmelidir.