Ders Verme

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Faaliyet süresi seyahat hariç en az ardışık 2 işgünü ve en fazla 2 aydır. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).

Hareketlilikten yararlanacak personele; en fazla 4 günlük hibe ödemesi yapılır. 2016-2017 faaliyetleri için son hareketlilik günü 30 Eylül 2017’dir. Ders verme hareketliliklerinin bu günden önce sonlandırılmış olması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

Anlaşmalı Okullar:

Nicolaus Copernicus University – Toruno / Polonya – Cultural Heritage, Travel, Tourism and Leisure – 2 kişi / 5 gün

Hibe

2016-2017 eğitim- öğretim dönemi için ders verme hareketliliğinde, anlaşmalar çerçevesinde 1 personelimize hibe imkanı sağlanacaktır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe, masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil, katkı niteliğindedir. Günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır ve Avro cinsinden ödenir. Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme belirlenen toplam hibenin %70’i oranında olur. Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler ve AB anketi ile birlikte değerlendirilerek %30’luk ikinci ödeme miktarı belirlenir.

Ülke Grupları Ülke Günlük Hibe

Miktarları (€)

Grup A Danimarka, Hollanda, İrlanda, İngiltere, İsveç 144
Grup B Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, İsviçre, İtalya, İzlanda, Lihtenşayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan, Türkiye 126
Grup C Almanya, İspanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Makedonya 108
Grup D Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90


Seyahat gideri

Personelin seyahat masrafları, faaliyeti gerçekleştireceği şehrin mesafesi dikkate alınarak hesaplanmakta olup; masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil bir katkı niteliğindedir. Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz. Kişi bu giderlerini kendisine verilen günlük/haftalık hibeden karşılamak durumundadır.

Seyahat Mesafesi (km) Miktar (€)
100 – 499 180
500 – 1999 275
2000 – 2999 360
3000 – 3999 530
4000 – 7999 820
8000 ve üzeri 1100

Mesafe hesaplayıcı için; Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  web adresi kullanılmaktadır.

Başvuru:

Başvuru aşamasında teslim edilecek belgeler:

1-     Başvuru formu (Başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınıp imzalanmış olmalıdır)

2–     Davet Mektubu/Kabul Mektubu (Gidilecek kurum/işletmeden alınmış davet mektubu)

3–   Mobility Agreement for Training (İlgili form Uluslararası İlişkiler Biriminden alınabilir) Formun, başvuruda bulunacak personel tarafından doldurularak imzalanması gerekmektedir. Gidilecek kurumun imzası başvuru aşamasında istenmemektedir.

Süreç:

Yapılan başvurular incelenerek değişimden yararlanacak personel Uygulama El Kitabında belirtilen öncelikler ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

Seçim sırasında, daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce eğitim alma hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce eğitim alma hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara, gazi personele yahut şehit/gazi yakını personele öncelik verilecektir.  Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda Koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, yukarıdaki öncelik ve şartları sağlayan personel ile yapacağı mülakat sonucunda hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

Dileyen personel hibe almaksızın hareketlilik gerçekleştirebilir. Ayrıca hareketliliğe hak kazanmış personelin hareketliliğini gerçekleştirmekten vazgeçmesi durumunda bir sonraki hareketlilik başvurusunda değerlendirme puanından 10 puan kesinti yapılacaktır.

Seçim Sonrası:

1- Bilgi Formu (Web sayfamızda yer alan form doldurularak teslim edilmelidir),

2- Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Müdürlük onayına sunulmalı ve kararı alınmalıdır.),

3- Hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. İş Bankası şubesinden Avro hesabı açtırılmalıdır.), Uçak/Otobüs Biletleri,

4- Hibe Sözleşmesi (UİB tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.)

Seyahat belgelerinin (bilet/e-bilet/fatura vb.) ve Hibe Sözleşmesinin, faaliyet başlamadan 1 hafta  öncesinde UİB’ne teslim edilmesi gerekmektedir

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından öğretim elemanlarımıza toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %70’i tutarında ödeme yapılmaktadır.

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, UİB’ne teslim edilmesi gerekmektedir:

1- Final Rapor Formu

2- Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)

3- Uçuş Kartları 

4- Pasaport (giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak UİB’ne iletilmesinden sonra hibenin kalan %30’u ödenmektedir. 

Eğitim Alma 

Türkiye’de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine, farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermek amacıyla yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna veya yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesini sağlayan faaliyet alanıdır.

Eğitim alma faaliyetinde eğitim alınacak yükseköğretim kurumu ya da işletme ile ikili anlaşma yapılmış olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Konferans katılımları faaliyet kapsamında değerlendirilememektedir.

Faaliyet süresi en az 2 gündür. Hareketlilikten yararlanacak personele; en fazla 4 günlük hibe ödemesi yapılır.

Başvuru:

Başvurular, her akademik yıl için belirlenen ve ilan edilen tarihlerde alınmaktadır.

Başvuru aşamasında teslim edilecek belgeler:

Başvuru formu (Online başvuru formu indirilip doldurulduktan sonra çıktısı alınıp imzalanmış olmalıdır)

Davet Mektubu/Kabul Mektubu (Gidilecek kurum/işletmeden alınmış davet mektubu)

Mobility Agreement for Training (İlgili form, Uluslararası İlişkiler ofisinden edinilebilir) Formun, başvuruda bulunacak personel tarafından doldurularak imzalanması yeterlidir. Gidilecek kurumun imzası başvuru aşamasında istenmemektedir.

Süreç:

Yapılan başvurular incelenerek değişimden yararlanacak personel Uygulama El Kitabında belirtilen öncelikler ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

Seçim sırasında, daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış personele, idari personele, daha önce eğitim alma hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce eğitim alma hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.  Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda Koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, yukarıdaki öncelik ve şartları sağlayan personel ile yapacağı mülakat sonucunda hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

Dileyen personel hibe almaksızın hareketlilik gerçekleştirebilir. Ayrıca hareketliliğe hak kazanmış personelin hareketliliğini gerçekleştirmekten vazgeçmesi durumunda bir sonraki hareketlilik başvurusunda değerlendirme puanından 10 puan kesinti yapılacaktır.

Başvuru sonuçlarının ilanından sonra hareketlilikten yararlanacak personelimiz, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması sürecini sırasıyla takip etmelidir:

1-     Bilgi Formu (Web sayfamızda yer alan form, elektronik ortamda doldurulup Uluslararası İlişkiler Birimi’ne gönderilmelidir)

2–     Mobility Agreement for Training (Başvuru aşamasında teslim edilmiş olan form, gidilecek kuruma imzalatılmalıdır.) 

3-     Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Müdürlük  onayına sunulmalı ve kararı alınmalıdır.)

4-      Hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. İş Bankası Ataşehir şubesinden Avro hesabı açtırılmalıdır.)

5-      Hibe Sözleşmesi (Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.)

İlgili belgelerin, faaliyet başlamadan en az 15 gün öncesinde UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından personelimize toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %70’i tutarında ödeme yapılmaktadır.

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir:

1-      Personel Nihai Raporu (Faaliyet sonunda e-posta adresinize iletilecek olan çevirim içi AB Anketi (EU Survey) doldurulmalıdır.)

2-      Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)

3-      Uçuş Kartları

4-      Pasaport (kişisel bilgiler ve giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak UİB’ye teslim edilmesinin ardından toplam hibenin kalan %30’u ödenmektedir.

Erasmus+ Staff Mobility allows academic and administrative staff to carry out a period of teaching or training at a partner university or a company in Europe.

University staff can participate in two ways of Erasmus+:

1) Erasmus+ Teaching Mobility

Teaching mobility can be undertaken:

  1. for teaching mobility, the academician should be a full time teacher to at Atasehir Adiguzel Vocational School which holds Erasmus+ University Charter and with which a valid Inter-institutional Agreement.

To be able to participate in this mobility program, your Department/School/Faculty/Institute must have a valid agreement with the partner institution you intend to visit. Prospective candidates are advised to consult the list of placements that has been drawn up according to the Erasmus Agreements that Atasehir Adiguzel Vocational School has signed with European partners for the academic year.

  1. b) By incoming staff of an enterprise invited to Atasehir Adıguzel Vocational School to undertake teaching activities. For the sufficiency of language proficiency exams should be passed or the Erasmus + Commission of the Atasehir Adiguzel Vocational School will evaluate their language proficiency.

There is an obligation to deliver at least 8 hours of teaching (i.e. at least one day). A minimum duration of 2 working days is strongly recommended to provide a meaningful contribution to the teaching programme and international academic life at the host institution. Shorter periods should be exceptional. The maximum duration is 8 weeks.

For teaching periods of 5 days or less weekends or holidays falling in the period of the stay abroad are not usually considered for support, unless they are used as travel or working days. In such cases the teaching programme should demonstrate that teaching activities have been undertaken for the period reported.

2) Erasmus+ Staff Training Mobility

Staff training is an option for all staff, and can involve teaching or non-teaching staff:

  • Going to another Higher Education Institution which holds a standard Erasmus+ University Charter
  • Going to an enterprise

Within the broad objective of staff training this action encompasses three types of mobility:

Mobility of staff of a higher education institution going to an enterprise.

The purpose is to allow the beneficiaries to learn by transfer of knowledge or knowhow and to acquire practical skills. The activities can be very varied: language training, seminars, workshops, courses and conferences. These types of activities should not represent the majority of total Erasmus+ funded training days. Formal periods of practical training, short secondments, etc. should account for the majority of the activities carried out.

Mobility of administrative and other non-teaching staff from a higher education institution going to a partner higher education institution.